MSI A320M-A PRO MAX Motherboard mATX - Supports AMD Ryzen 1st, 2nd and 3rd Gen Processors, AM4, DDR4 Boost (3200MHz/OC), 1 x PCIe 3.0 x16, 1 x M.2, Gigabit LAN

£9.9
FREE Shipping

MSI A320M-A PRO MAX Motherboard mATX - Supports AMD Ryzen 1st, 2nd and 3rd Gen Processors, AM4, DDR4 Boost (3200MHz/OC), 1 x PCIe 3.0 x16, 1 x M.2, Gigabit LAN

MSI A320M-A PRO MAX Motherboard mATX - Supports AMD Ryzen 1st, 2nd and 3rd Gen Processors, AM4, DDR4 Boost (3200MHz/OC), 1 x PCIe 3.0 x16, 1 x M.2, Gigabit LAN

RRP: £99
Price: £9.9
£9.9 FREE Shipping

In stock

We accept the following payment methods

Description

Bộ xử lý A-series / Athlon ™ X4 chỉ hỗ trợ tối đa 2400 MHz. Vui lòng tham khảo www.msi.com để biết thêm thông tin về bộ nhớ tương thích.  • Fruugo ID: 258392218-563234582
  • EAN: 764486781913
  • Sold by: Fruugo

Delivery & Returns

Fruugo

Address: UK
All products: Visit Fruugo Shop